קישורים

אתרי יוגה

יוגה ויהדות

האם יוגה "כשרה"? »
אום ושלום »
יוגה יהודית »

אתרים נוספים

בחן את מחשבותיך;
   הן הופכות למילים
בחן את מילותיך;
   הן הופכות למעשים
בחן את מעשיך;
   הם הופכים להרגלים
בחן את הרגליך;
   הם הופכים לאישיותך
בחן את אישיותך;
היא הופך לגורלך!"
~ האופינישדים